Větrné mlýny a historické mapy

Rozšíření větrných mlýnů v ČR

Stránka o větrných mlýnech a mapách ČRV porovnání s vodními mlýny nebyly větrné mlýny na území Čech, Moravy a Slezska zdaleka tolik rozšířené. Navíc byly stavby větrných mlýnů soustředěny pouze v oblastech s vhodnými povětrnostními podmínkami. Původní rozšíření lze dobře sledovat na historických mapách ČR.

Obsah: Rozšíření větrných mlýnů na území ČR Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku Větrné mlýny v Čechách Historické mapy Čech, Moravy a Slezska Větrné mlýny v zahraničí

Rozšíření větrných mlýnů na území ČR

Mapa stabilního katastru

Značení větrných mlýnů na mapěDřevěné větrné mlýny na mapě stabilního katastru z roku 1827

Dřevěné větrné mlýny na historické mapě stabilního katastru z roku 1827. Mapa dobře ilustruje i polohu mlýnů, lesa a obce.
Obec Klobouky, okres Břeclav

http://archivnimapy.cuzk.cz

Větrné mlýny byly na území dnešní České republiky budovány výhradně na návrších a návětrných rovinách s vhodnými povětrnostními podmínkami a bez dostupnosti vodních toků. Pro stavbu vodních mlýnů však nebyly vhodné ani vodní toky na dlouhou dobu v zimě zamrzající, v období tání pravidelně se rozvodňující nebo naopak v období sucha ztrácejících na vydatnosti.

Zároveň se vždy jednalo o otevřené prostory bez překážek stojících ve směru převládající povětrnosti, ať se již mohlo jednat o okolní vrcholky, lesní porost a v neposlední řadě i stavební objekty. Současně si však větrné mlýny musely udržel i snadnou dostupnost z obce, u které byly vystavěny.

Mlýny na Moravě a ve Slezsku

Mapa III. vojenského mapování

Větrné mlýny na Moravě na mapě III. vojenského mapování

Větrné mlýny zachycené historickou mapou III. vojenského mapování, pořízenou pro Moravu v letech 1876-1878.
Obec Klobouky, okres Břeclav

http://mapy.vugtk.cz

Jako vhodnými se pro větrné mlýny ukázaly zejména oblasti na střední a severovýchodní Moravě a ve Slezsku - Moravská brána, Opavské Slezsko, Pomoraví i jinde, kde je v současnosti dle písemných a mapových pramenů doloženo celkem přes 700 lokalit s větrnými mlýny. Některé obce přitom měly větrných mlýnů i několik.

Oblast největšího výskytu mlýnů na Moravě leží severovýchodně a severně od Kroměříže a sahá až k Opavě, kde navazuje na velké rozšíření dřevěných větrných mlýnů v jižní části dnešního Polska.

Větrné mlýny v Čechách

Větrné mlýny jsou ovšem doloženy a dochovány i v oblasti severních a severovýchodních Čech. Početné zastoupení mlýnů poháněných větrem je však oproti Moravě a Slezsku podstatně menší, přibližně třetinové. Z dochovaných mlýnů přitom jednoznačně převažují větrné mlýny zděné konstrukce. Důvodem menšího počtu větrných mlýnů v Čechách je především zeměpisná poloha, neboť Česká kotlina obklopena téměř ze všech stran pohořími nebyla pro stavby větrných mlýnů příliš vhodná.

Historické mapy Čech, Moravy a Slezska

Vedle nejrůznějších archivních fondů a sbírek jsou z hlediska rozšíření mlýnů mimořádně důležité zejména v současnosti již na internetu běžně dostupné historické mapy Čech, Moravy a Slezska. Mezi těmito uveďme především v novém okně otevírané:

Větrné mlýny v zahraničí

S historickými větrnými mlýny se můžeme samozřejmě setkat i mimo území ČR, zejména pak v případě přímořských nebo přioceánských zemí. Jejich rozšíření je zde často výrazně početnější, neboť jsou k tomuto na pobřeží vhodnější povětrnostní podmínky.

Rye, AnglieMezi těmito zeměmi jmenujme např. Anglii, Francii, Německo, Španělsko nebo Nizozemí. V případě Nizozemí se však ve skutečnosti často jedná o vodní čerpadla hnaná větrem a nikoliv stavby větrných mlýnů určených k mletí obilného zrna. Obdobně je tomu v Americe a Austrálii, kde jsou užívány především větrné motory pohánějící nejrůznější zařízení - mlecí, čerpací i jiné funkce.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Mlynářství - rozšíření větrných mlýnů v ČR a historické mapy © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz