Brtě, včelí úly a včelíny v ČR

Typy úlů a včelínů, včelařské potřeby

Stránka o včelích úlech a včelínechÚly slouží k ochraně včelstva před nepříznivými podmínkami prostředí. Byly umísťovány volně u stavení, na zahradách nebo malém ochrazeném prostoru vymezeném v lese. Špalkovým úlům předcházely tzv. brtě.

Obsah: Typy včelích úlů v ČR Hnízdní dutiny ve stromech Brtě a brtnictvíVčelí úly a včelařstvíSdružené včelí úly a kolny s úly zv. včelínyVčelí úly a včelařské potřeby ve skanzenech

Typy včelích úlů

Včelařství - úly a včelíny

Včelařství a typy včelích úlů
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - samostatné a sdružené klátové úly ze špalků
Vlastiboř - včelín na zahradě usedlosti
Skanzen Strážnice - prkenná kolna s úly
Dědictví zemědělské kultury

Foto © MaČefotogalerie

Na území Čech, Moravy a Slezska rozlišujeme 2 základní historické typy včelích úlů - špalkové a prkenné úly. Přestože jsou oba typy úlů provedeny ze dřeva, jejich vnější výraz je v důsledku rozdílného zpracování materiálu zcela odlišný. Kromě uvedených typů je do seznamu v úvodu pro úplnost zahrnuto i přírodní prostředí předcházející výrobě včelích úlů. Ze stejného důvodu je na závěr uvedeno i soustředění několika úlů pod jednu střechu.

Hnízdní dutiny a výklenky

Včelí produkty byly ponejprv získávány z dutin vzrostlých či spadlých stromů nebo výklenků skal, ve kterých žily náhodně objevená divoká včelstva. Později si člověk tato místa začal označovat symboly.

Brťě a brtnictví

Následně dochází ke kácení těchto stromů a špalky s hnízdními dutinami vzniklými ještě bez přičinění člověka jsou přemísťovány blíže lidskému obydlí. Přemístěná část kmene s dutinou nazývanou brť byla obvykle opatřena stříškou a v některých případech i zbavena kůry.

Včelí úly a včelařství

Později jsou brtě nahrazovány člověkem vytvořenými úly, opatřenými již zadním vybíracím otvorem. Dřevěné včelí úly vyrobené ze špalků nebo prken jsou popisovány na samostatné stránce Špalkové a prkenné úly.

Sdružené úly a včelíny

Včelín z prkenných úlů

Včelín na zahradě usedlosti
Prkenné úly sdružené v bedněné stavbě včelína stojícího na zahradě zemědělské usedlosti. Vlastní úly krychlového tvaru jsou opatřeny barevnými nátěry.
Svinky, okres Tábor

Foto © MaČefotogalerie

Kromě úlů stojících samostatně nebo ve skupinách můžeme rozlišit i úly sdružené ve větším počtu pod společným zastřešením. Sdružené přitom mohou být klátové i prkenné úly.

Mladší prkenné úly jsou často soustředěny i do kolen s úly a tvoří tzv. včelíny. Některé jsou přitom provedeny jako pojízdné - tzv. mobilní včelíny u kočovného včelaření. Důvodem je možnost snadného přemístění včelína na místo určené pro opylování plodin nebo přinášející větší produkci medu.

Včelí úly a včelařské potřeby

Expozice - včelařské potřeby

Expozice včelaření a včelařské potřeby

Interiérová expozice věnovaná včelaření. Ve vitrínách jsou uloženy rámky z úlů i nejrůznější plechové a skleněné nádoby.
Skanzen Přerov nad Labem, okres Nymburk

Foto © MaČefotogalerie

Řadu historických i mladších včelích úlů včetně včelínů nalezene rovněž v muzeích v přírodě ČR. Jedná se především o skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, dokládajícícím dlouhou tradici včelaření na Valašsku.

Mezi dalšími jmenujme skanzen Veselý Kopec na Vysočině nebo Přerov nad Labem, ve kterém jsou soustředěny stavby z úrodného Polabí. V interiéru jedné z těchto staveb (špýchar z Vlkavy) je rovněž instalována expozice věnující se právě včelařství. Expozici tvoří rámky z úlů a nejrůznější včelařské potřeby.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Brtě, včelí úly a včelíny v ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz