Historismus

Historizující stavby 2. pol. 19. století

Stránka o historizujících stavbáchObdobí 2. poloviny 19. století je charakterizováno koncem užívání místních stavebních materiálů. Souvisí to zejména s rozvojem dopravy a komunikací. Ve slohové architektuře převládají historizující stavby, na vesnici zástavba tradičních forem a dispozičního upořádání.

Obsah: Rozvoj železnice a rámové stavby Zděné stavby z pálených cihel Trámové stropy s podhledem a kotvením, typlové stropy Segmentové klenby do pasů nebo válcových profilůStolicové krovy s nespalnou střešní krytinou

Rozvoj železnice

Vlivem benevolence stavebního řádu nachází nové uplatnění dřevěné konstrukce a to zejména díky opětovnému užití rámových konstrukcí. Rámové konstrukce jsou používány nejen na některé venkovské stavby nebo jejich konstrukční části, ale zejména na drážní stavby doprovázející nebývalý rozvoj železniční sítě.

Nejstarší železniční tratě pro parní lokomotivy byly přitom zprovozněny již před závěrem 1. poloviny 19. století a ve stejném období dobudována i základní silniční síť.

Zděné stavby z pálených cihel

Na zděné novostavby a rozsáhlé přezdívání starších dřevěných staveb jsou používány převážně pálené cihly. Výraznější podíl přitom nachází i uplatnění režného zdiva bez omítky.

Trámové a typlové stropy

Trámové stropy jsou důsledně používány v jejich nespalné variantě, tj. s omítnutým podhledem a kotvením pomocí páskové oceli do obvodových stěn. Časté jsou rovněž tzv. typlové stropy, vytvořené položením hraněných stropních trámů těsně vedle sebe.

Segmentové klenby

Pozdní tvary plackových kleneb jsou vystřídány segmentovými klenbami, posléze hojně rozšířenými v kombinaci s válcovanými ocelovými nosníky na zastropení chlévů vesnických staveb - tzv. stájové klenby.

Stolickové krovy a nespalnou krytinou

Na střechy je nadále používána hambalková soustava se dvěmi stojatými stolicemi pod krajními konci hambalků. Mezi střešní krytinou je zastoupena keramická i jiné typy nespalné a skládané krytiny.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Historismus a 2. polovina 19. století © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz