Secese

Secesní stavby a stavby 1/3 20. století

SECESE A POČÁTEK 20.STOLETÍ | Novostavby, výzdoba a konstrukce, přestavby historických stavebPrvní třetina 20. století je charakterizována jako předchozí období novou výstavbou i přestavbami starších staveb. Ve venkovském prostředí nachází uplatnění ohlasy slohového secesního tvarosloví i geometrické pojednání průčelních ploch zděných staveb.

Obsah: Zděné stavby z cihel a vaznicové krovy Přezdívání historických staveba a výměna krovu

Na stavbách nacházejí uplatnění omítané nebo režné cihelné konstrukce, nové konstrukce zastřešení i výzdoba průčelí.

Zděné stavby z cihel

Hmotové i půdorysné utváření venkovských staveb však nadále přetrvává v tradičních formách.

Většina cihelných novostaveb budovaných na vesnicích na počátku 20. století se vyznačuje tradiční hmotovou formou i strukturou půdorysného uspořádání. Plně tak korespondují se staršími vrstvami zástavby, zapadají do harmonického obrazu vesnického sídla jako celku a současně zachovávají identitu prostředí.

Vaznicové krovy a půdní nadezdívky

Výraznější změny ve výškovém uspořádání staveb jsou spojené s budováním půdní nadezdívky, o které je zvyšováno přízemí nebo méně často patro obytných staveb. Provádění půdních nadezdívek souvisí s uplatněním vaznicových krovů, tj. krovů bez vazných trámů spojujících u starších krovových soustav spodní konce krokví v tzv. tuhé vazby trojúhelníkového tvaru. V této souvislosti je charakteristický právě volných přesah krokví přes půdorysný obvod stavby.

Profilace vaznic a vyřezávaná výzdoba

Běžný byl rovněž přesah vaznic před štítové průčelí, přičemž oblíbeným řešením bylo vynesení krajních krokví právě na zhlavích těchto vaznic opatřených často profilací. Profilované nebo vyřezávané byly i další dřevěné prvky, spojující krokve v horní části štítových ramen.

Přezdívání staveb a výměna krovu

Pro přestavby historických staveb je charakteristické přezdívání roubených, hrázděných nebo kamenných stěn za stěny vyzdívané výhradně již z pálených cihel. U řady staveb dochází k nahrazení starší hambalkové krovové konstrukce mladšími vaznicovými krovy, často včetně úpravu štítu a samozřejmě výměny střešní krytiny.

Na vnějším výrazu zděných novostaveb a zejména jejich plastické povrchové úpravě lze s určitým časovým odstupem sledovat ohlasy ornamentální výzdoby secesního slohu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Secese a 1. třetina 20. století © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz