Raný středověk

Osídlení a stavby v době románské

Raný středověk | Vnitřní kolonizace a románské  kostely, archeologické průzkumy a světské stavbyRománské období spadající do doby raného středověku vymezujeme na našem území 11. až 1. třetinou 13. století. Slohové stavby zastoupené dochovanými kostely již plně charakterizuje románský sloh, dokládající kulturní orientaci na umění římské říše (Řím - Roma).

Obsah: Vnitřní kolonizace a románské kostely Raně středověké vsi a hradiště, tvrze a kostely Archeologické výzkumy a světské stavby

Vnitřní kolonizace a románské kostely

Románské stavby

Raný středověk- vnitřní kolonizace, feudální sídla a kostely
Březno - rekonstrukce srubu, asi 9. století n.l.

Ořech - románská věž kostela z 12. století
Dědictví zemědělské kultury

Foto © MaČefotogalerie

Nejstarší osídlení doložené právě románskými kostely se rozprostírá uvnitř starého sídelního území - tzv. vnitřní, domácí kolonizace. Toto území je povětšinou soustředěno v odlesněných a níže položených úrodných oblastech našeho vnitrozemí.

Ještě před závěrem 12. století však byla víceméně osídlena většina českého a moravského území, včetně později germanizovaných krajů.

Vsi a hradiště, tvrz či kostel

Raně středověké vesnice se vyznačují přímou vazbou na feudální sídlo - hradiště nebo později tvrz. Po rozšíření křesťanství ve střední Evropě rovněž ve vazbě na románský kostel, často s panskou tribunou.

Románská rotunda

Předrománská rotunda s apsidou opatřenou slepými arkádami

Rotunda s apsidou opatřenou slepými arkádami. Válcová kaple a hranolová věž náleží k mladším přístavbám.
Holubice, okres Praha-západ

Foto © MaČefotogalerie

Feudální sídlo i kostel si z důvodu úkrytu v době ohrožení nadále zachovávají pevnostní charakter, a to jak svým zděným stavebním provedením, tak situování v přírodně chráněné poloze (na ostrohu, vyvýšenině nad obcí atd.).

Archeologické průzkumy

Veškeré znalosti se proto soustřeďují především na archeologické průzkumy zaniklých lokalit, situovaných u vodního zdroje a v menší či větší vzdálenosti od kostela umístěného na vyvýšené poloze.

Úplný zánik světských staveb poukazuje na stavby zhotovené z materiálu rostlinného původu (dřevo, sláma), které náleží k materiálům spalným a při zvýšené vlhkosti snadno podléhajícím hnilobě.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Raný středověk © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz