Doba železná

Keltská kultura a germánské kmeny

Stránka o době železnéMladší a starší dobou železnou nazýváme období trvající na našem území cca od 8 století př.n.l do přelomu našeho letopočtu (0). Důležitým mezníkem je výroba železných nástrojů. Pokračuje zdokonalování zemědělství na principu trojpolního systému i rozvoj řemesel a obchodu.

Obsah: Halštatská kultura a starší doba železná Keltská kultura a mladší doba železná Zeměpisná jména předslovanského původu Keltové a opevněná hradiště - oppida Germánské kmeny

Halštatská kultura a starší doba železná

Starší doba železná je na značné častí evropského území ve znamení halštatského stylu (podle pohřebiště Hallstatt v dnešním Rakousku), přičemž naše území zůstává nadále rozčleněno do několika kulturních okruhů.

Keltská kultura a mladší doba železná

Archeologický výzkum

Archeologický výzkum keltského oppida

Akropole pravěkého osídlení na vrchu Hradiště - Závist. Areál pravěkých sídlišt, hradišt a keltského oppida byl prohlášen za Národní kulturní památku.
Informační tabule Středočeský kraj

Fotokopie © MaČefotogalerie

Mladší doba železná, nazývaná podle naleziště La Tene (dnešní Švýcarsko) dobou laténskou, je ve střední Evropě obdobím Keltů.

Expandující keltské kmeny se dostávají do kontaktů s vyspělou antickou kulturou a objevují se v dílech antických autorů, představujících první písemné prameny.

Předslovanská zeměpisná jména

Podle keltského kmene Bójů tak začínají Římané označovat naši zemi jako zemi Bójů - latinsky Bohemia. Předslovanského původu, otázkou zda právě keltského, jsou rovněž některá další zeměpisná jména, především větších vodních toků (Labe, Vltava, Ohře, Jizera, Morava) a horstev (Krkonoše).

Keltové a opevněná hradiště - oppida

Akropole na Závisti

Srovnání terénu po provedení archeologickém výzkumu pravěkého osídlení

Z důvodu ochrany před klimatickými vlivy i vandalstvím byl terén uveden do stavu před výzkumem. Umístěny signalizační kameny a informační tabule.
Velké Břežany, okres Praha-západ

Foto © MaČefotogalerie

Na našem území se Keltové objevují asi ve 4 století př.n.l a jako ostatní kmeny obsazují nejúrodnější oblasti země. Později zde budují svá opevněná hradiště, často v lokalitách staršího pravěkého osídlení. Pro keltské hradiště se opět vžilo pojmenování římského původu - oppidum.

Na území keltského kmene bylo stavěno několik oppid různé velikosti, představujích náboženská, obchodní, správní i vojenská centra zároveň. Keltové ovládají řadu řemesel (kovářství, hrnčířství) i obchod (využití kola a tedy povozů). S tímto souvisí rovněž znalost hrnčířského kruhu.

Germánské kmeny

Z našeho území je rozvinutá keltská civilizace pravděpodobně vytlačena útoky germánských kmenů v 1.století před naším letopočtem, přičemž nastává období civilizačního propadu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pravěk - doba želená © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz