Kleštiny a podpěrné rámy

Vnější ztužení roubené stavby

Stránka o stěnových kleštinách a podpěrných rámechDalší samostatnou konstrukcí výrazně se uplaťnující navenek mnoha roubených staveb je vnější podpěrná rámová stolice, snad nejvýrazněji reprezentovaná severočeskou podstávkou. Základním úkolem podpěrného rámu je odhlečení roubeným stěnám přízemí (vyjímečně i patra) a snížení vlivu sedání i slehávání roubení, projevujícího se nejvíce v nejpoddanějších částech srubové stavby. Velikost svislé deformace kromě velikosti zatížení a dotvarování roubené stěny závisí samozřejmě nebývalou měrou na základových poměrech. Rozhodující přitom bylo vlastní provedení spodní stavby, od rohových kamenů přes podezdívku v celém půdorysném rozsahu. Hloubenými základy je přitom možné charakterizovat až zděné stavby, nepoměrně těžší než stavby ze dřeva (MaČe).

Obsah: Deformace roubené stavby - vybočeni Rohové kůly srubové stavbyStěnové kleštiny roubených stěnDeformace srubové stavby - sleháváníPodpěrné rámové konstrukce

Deformace srubové stavby

Vedle možného vodorovného vybočení trámů ze svislé roviny roubené stěny je pro srubové stavby vlivem vlastností použitého materiálu i poddajnosti tesařských spojů charakteristická rovněž svislá deformace, ke které dochází i při teoreticky úplném zamezení vodorovných posunů a důkladném provedení podezdívky (MaČe).

Princip slehávání a jeho projev

Na rozdíl od stojícího trámu totiž ležící trámy vzdorují špatně dlouhodobému působení tlaku a postupně se slehávají. Je to vidět na mnoha starých roubených stavbách, zvláště patrových, kde je jakýmsi "pevným bodem" zděný střed dispozice s kuchyní a komínem, od kterého se stavba směrem k oběma čelům jakoby svěšuje. I u nepříliš velkých staveb můžeme nalézt i více než třiceticentimetrové snížení (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Slehávání srubu bývá dobře patrné i v interiéru roubených světnic podle sklonu stropu. Ve světnici je pevný, převážně zděný roh za topeništěm, kde probíhá maximálně několik málo horních trámových vrstev (které v těchto místech navíc nedegradují vlhkem), nejvíce poklesá protilehlý kout, ve kterém se stýkají obě okenní stěny (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Podpěrné rámové konstrukce

Podpěrné rámové konstrukce jsou tvořeny jedním nebo více rámovými poli, situovanými zpravidla při vnějších stěnách srubové stavby. Přístěnné rámy jsou zpravidla tvořeny svislými sloupky, vodorovným trámem a šikmými ztužujícími pásky, jedná se tedy o tesařskou stolici jakou známe i z konstrukce krovu. Z hlediska umístění rozlišujeme vnitřní a vnější rámové konstrukce, z hlediska provádění mohou být rámy budované společně se stěnami nebo vložené dodatečně. U přízemních staveb podepírá rámová konstrukce vyložené stropní trámy, čímž výrazně odlehčuje roubeným stěnám přízemí. Někdy může rámová konstrukce namísto stropníchtrámů podepírat přímo konstrukci střechy, tj. vazné trámy. V případě dodatečného přezdění roubení se může tesařská rámová stolice ocitnout i před zděnou stěnou (MaČe).

Špatné vzdorování svislému tlaku vedlo ke hledání zajímavých řešení u patrových roubených domů. Případy, při nichž na sobě plynule spočívala roubená stěna přízemí i patra, byly spíše ojedinělé. Při běžnější výstavbě patrových domů se brzy vyvinuly systémy, které se snažily problém odstranit. V oblasti severního pohraničí se užívala takzvaná podstávka, která vlastně obkročila roubenou konstrukci přízemí a patro nesla sama - ta však už spadá do kategorie konstrukcí rámových (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor ostatních šesti odstavců ke kapitole  
Srubové stavby - deformace roubení © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz