Dřevěné bezpečnostní závory

Zabezpečení dveří a vrat

Stránka o dřevěných zámcích a závorách u dveří a vratZávory sloužily k zabezpečení uzavřených dveří nebo vrat. Kromě závory je dřeva užíváno rovněž na kotvící prvky nebo skyté bednění otvoru, do něhož závoru zasouváme. Tepve později je užívano kovaných prvků (např. skob), do nichž je závora zhora zasouvána.

Typy dřevěných zámků a závor: Historické zámky a závory Dřevěné dveřní zámky bez klik Dřevěné bezpečnostní závory dveří a vrat

Dřevěné bezpečnostní závory

Kromě zámků se vstupní i některé další dveře ve vesnických usedlostech zajišťovaly proti nežádoucímu vniknutí zvenčí jednoduchým a účinným způsobem - zasouvací závorou. V některých případech mohlo být přitom použito i dvou bezpečnostních závor současně.

Ta měla podobu pevného trámku, delšího než šířkový rozměr dveří. Závora se v aktivní poloze jednoduchým způsobem upevnila přes vnitřní stranu dveří ke stěně (nebo do stěny) vedle dveří.

Závory u dřevěných stěn

U dřevěných stěn sloužila k vodorovnému zasunutí závory svisle přibitá dřevěná oka, případně mohly být používány též dřevěné háky umožňující horní zasunutí (doslova zaháknutí) závory. Pro svislé zasunutí shora byly dřevěné háky umožňující.

Závory ve zděných stěnách

Ve zděných stavbách se již při stavbě stěny vytvořily ve zdivu niky za dveřmi dvě dutiny: na jedné straně tak dlouhá, aby se do ní dala zasunout celá závora, na protější straně krátká, pouze pro zastrčení konce závory. Dutina se při zdění vypažila bedněním, které ve zdivu zůstalo.

Závory u domů a sýpek

Závory se používaly u vstupních dveří do domů a někdy také v dalších prostorech, zejména v komorách. Pravidelně se vyskytují u vstupních dveří samostatných sýpek, které byly zpravidla velmi pevnými stavbami (navíc s cenným obsahem), že se mohlo předpokládat i jejich použití jako chráněného úkrytu.

Závory u vrat

Závorami se rovněž zabezpečovala vrata uzavírající vjezd do hospodářského dvora a stodolová vrata, která byla ostatně průjezdná a umožňovala rovněž vjezd do prostoru dvora (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno/doplněna poslední věta).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor prvních dvou odstavců a fotodokumentace ke kapitole
Zámky a závory dveří a vrat © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně stavební otvorů
Dřevěné zárubně oken
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné zárubně dveří
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz